Omgivelser

Lille Vildmose er et naturområde i de tidligere Sejlflod og Hadsund Kommuner nu Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune i det nordøstlige Himmerland, omkring 28 km sydøst for Aalborg. Området er et dels privat og dels statsejet, fredet område på ca. 7.600 ha, størstedelen ejes af Aage V. Jensens Fonde. Området er blandt kandidaterne til at blive nationalpark i Danmark.

I forbindelse med fredningen, som er en af Danmarks største, er der skabt mulighed for naturgenopretning, stianlæg, fugletårne m.v.
Midt i området ligger Vildmosegaardder er en lille hovedgård, som blev oprettet i forbindelse med tørlægning af de 4 Søer i Lille Vildmose, Møllesø, Birkesø, Toftesø og Lillesøi 1760 iværksat af lensgreve A. G. Moltke. Ved Vildmosegaard findes nu Lille Vildmosecentret med besøgsfaciliteter, Lille Vildmose Naturskole og et vandrerhjem.

Det er det største højmoseareal inden for løvskovsbæltet i Nordeuropa med tørvelag på op til 5 meters tykkelse. Det førte under 2. verdenskrig til en stor produktion af tørv til opvarmning, der senere er omstillet til produktion af spagnum til gartneri og haver. Denne produktion er fortsat indtil 2008. Til transport af det udvundne tørv findes i mosen Danmarks største net af industribaner med smalspor (700 mm sporvidde).

Lille Vildmose har et rigt dyreliv, og er kendt for bestanden af kronhjort, samt for at være den eneste yngleplads for kongeørn i Danmark.
Vildtforvaltningsrådet besluttede i 2007, at også elsdyr skal tilføres mosen indenfor 2-3 år